Referencie

 

APIARGA s.r.o

Centrum voľného času Brusno

Centrum voľného času Štrba

Geofyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied

Letisko Sliač

Mesto Brezová pod Bradlom

Mesto Liptovský Hrádok

Mesto Kremnica

Mesto Banská Bystrica

Mesto Nitra

Obec Breza

Obec Hiadeľ

Obec Huncovce

Obec Lovinobaňa

Obec Moravany nad Váhom

Obec Malý Slavkov

Obec Proč

Obec Tvrdošovce

Obec Utekáč

Obec Žalobín

Obecná píla Ľubietová

Obecné lesy Ľubietová

Súkromná základná škola Dráčik

Súkromné centrum voľného času Čerín

Súkromné centrum voľného času Hiadeľ

Technické služby Sládkovičovo

TrashOut, n.f.

Urbariát Liptovský Trnovec

Základná škola s materskou školou Brusno

Združenie Biela Orava pre všestranný rozvoj obcí regiónu Biela Orava 

Združenie obcí Bioenergia Bystricko